12. januára 2022

Kontrolóri SOI v roku 2021 pridali na tempe a vykonali o 70% viac kontrol. Dávali tiež viac pokút

Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len „SOI“) je orgánom štátnej kontroly vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa s celoslovenskou pôsobnosťou. Pri plnení tejto úlohy SOI vykonáva kontrolu predaja výrobkov a poskytovania služieb spotrebiteľom, štátny dozor a kontrolu nad podnikaním v energetike podľa osobitných predpisov a dohľad nad trhom podľa osobitného predpisu, uvádza sa na webovej stránke …

Kontrolóri SOI v roku 2021 pridali na tempe a vykonali o 70% viac kontrol. Dávali tiež viac pokút Čítajte viac »