obchodný zákonník

18. marca 2020

Aké opatrenia by mal podnikateľ prijať na odvrátenie krízy? Odborníci skloňujú pojem "ekonomická kríza"

Globálne šírenie koronavírusu COVID 19 si vyžiadalo potrebu prijať zo strany štátu viacero zásadných opatrení, ktoré na jednej strane nepochybne obmedzia šírenie tohto vírusu, na druhej strane však spôsobujú ochromenie činnosti veľkého množstva subjektov a krízu v ich podnikaní. Skutočnosť, že situácia je vážna, potvrdzuje aj to, že nielen vláda Slovenskej republiky, ale aj orgány iných krajín …

Aké opatrenia by mal podnikateľ prijať na odvrátenie krízy? Odborníci skloňujú pojem "ekonomická kríza" Čítajte viac »

16. marca 2020

Vplyv mimoriadnej situácie na Slovensku na odberateľsko-dodávateľské vzťahy medzi firmami

Koronavírus je teraz najväčšou témou, ktoré hýbe celou našou spoločnosťou. Dotýka sa nielen všetkých oblastí nášho života, ale tiež všetkých oblastí práva. Radi by sme vám pomohli zorientovať sa v právnych dopadoch na vaše dodávateľsko-odberateľské zmluvné vzťahy. Nižšie prinášame stručné odpovede na štyri základné otázky, s ktorými sa na nás klienti v posledných dňoch a …

Vplyv mimoriadnej situácie na Slovensku na odberateľsko-dodávateľské vzťahy medzi firmami Čítajte viac »

26. februára 2020

Ako správne dojednať KONKURENČNÚ DOLOŽKU v OBCHODNEJ ZMLUVE?

Čoraz aktuálnejšou témou, s ktorou sa v praxi stretávame, je dojednávanie konkurenčných doložiek v rôznych typoch zmlúv. Právna úprava konkurenčných doložiek v pracovných zmluvách je podstatne široká. Na druhej strane, v rámci obchodných zmlúv zákonné ustanovenia týkajúce sa konkurenčnej doložky v zásade absentujú. Čo je konkurenčná doložka? Konkurenčná doložka je, zjednodušene povedané, zmluvné dojednanie, ktorým sa jedna zmluvná strana zaväzuje, že …

Ako správne dojednať KONKURENČNÚ DOLOŽKU v OBCHODNEJ ZMLUVE? Čítajte viac »

14. novembra 2018

JUDr. Lenka Katríková: Tiché spoločenstvo v s.r.o + ako to funguje v praxi a potrebné zmluvy

Tiché spoločenstvo, niekedy nazývané aj ako tichá spoločnosť, je pomerne často používaný obchodnoprávny inštitút s dlhoročnou históriou. Aj napriek tejto skutočnosti v praxi vystávajú pri úprave tejto problematiky viaceré aplikačné problémy, s ktorými sú subjekty tichého spoločenstva nútené sa vysporiadať. Nedostatočná alebo nesprávna úprava vzťahov v rámci tichého spoločenstva môže mať za následok nielen neplatnosť samotnej zmluvy o tichom …

JUDr. Lenka Katríková: Tiché spoločenstvo v s.r.o + ako to funguje v praxi a potrebné zmluvy Čítajte viac »