nemocenské poistenie

26. marca 2020

SZČO: K dávke OČR a PN za marec treba nedoplatky poistného zaplatiť najneskôr do 31. marca 2020

Mnohí živnostníci a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) v týchto dňoch zasielajú pobočkám formuláre so žiadosťami o dávku ošetrovné či nemocenské, na čo využívajú zjednodušené postupy z webovej stránky Sociálnej poisťovne. Sociálna poisťovňa ich však upozorňuje, že nárok na dávky im nevzniká automaticky, musia podobne ako zamestnanci či dobrovoľne poistení spĺňať aj ostatné zákonné …

SZČO: K dávke OČR a PN za marec treba nedoplatky poistného zaplatiť najneskôr do 31. marca 2020 Čítajte viac »

18. októbra 2019

SZČO nemusí prerušiť živnosť, keď žiada o dávku "materské"

Sociálna poisťovňa pri žiadosti živnostníčky o materské neprihliada na to, či živnosť prerušila alebo zrušila a nesleduje ani to, či dosahuje príjem počas poberania materského. Živnostníčka teda môže podnikať a popri tom poberať dávku materské. Rozhodujúce pri posudzovaní nároku na túto je to, či bola nemocensky poistená najmenej 270 dní v posledných dvoch rokoch pred …

SZČO nemusí prerušiť živnosť, keď žiada o dávku "materské" Čítajte viac »

23. septembra 2019

Živnostníci nedostanú dávku v nezamestnanosti, ani úrazové dávky. Neplatia si na to poistné

Sociálna poisťovňa sa vo svojej praxi často stretáva s prípadmi nespokojných živnostníkov, ktorí sú sklamaní, ak v nepriaznivej životnej situácii zistia, že nemajú nárok na niektoré druhy dávok sociálneho poistenia, napr. na dávku v nezamestnanosti či úrazové dávky. Sociálna poisťovňa im preto aj touto formou pripomína, že je to preto, že sú zo zákona povinne …

Živnostníci nedostanú dávku v nezamestnanosti, ani úrazové dávky. Neplatia si na to poistné Čítajte viac »

10. decembra 2018

Sociálna poisťovňa upozorňuje SZČO a živnostníkov, aby si pri podnikaní umelo neznižovali svoje príjmy

Sociálna poisťovňa zaznamenala nárast počtu živnostníkov a ostatných samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO), ktorí platia poistné na sociálne poistenie z minimálnych vymeriavacích základov. Kým na konci roku 2017 ich bolo 132 655, k 31. októbru 2018 ich evidovala už 136 614. Rastie však aj celkový počet tejto skupiny odvádzateľov poistného – v roku 2017 bolo …

Sociálna poisťovňa upozorňuje SZČO a živnostníkov, aby si pri podnikaní umelo neznižovali svoje príjmy Čítajte viac »

student a odvody do socialnej poistovne
27. augusta 2018

Som študent, ktorý podniká. Aké mám povinnosti voči Sociálnej poisťovni? Koľko a kedy budem platiť?

Sociálna poisťovňa dáva do pozornosti študentom strednej, resp. vysokej školy, že ak získajú živnostenské oprávnenie alebo iné oprávnenie na vykonávanie zárobkovej činnosti, stanú sa samostatne zárobkovo činnými osobami (SZČO). Ihneď po získaní oprávnenia im však žiadne povinnosti voči Sociálnej poisťovni nevzniknú Povinnosť platiť poistné na nemocenské poistenie a dôchodkové poistenie im prvý raz môže vzniknúť …

Som študent, ktorý podniká. Aké mám povinnosti voči Sociálnej poisťovni? Koľko a kedy budem platiť? Čítajte viac »

17. marca 2018

Sociálna poisťovňa informuje: Odklad daňového priznania jej SZČO nemusia oznámiť

Samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktoré majú predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2017, nie sú povinné túto skutočnosť oznamovať Sociálnej poisťovni. Poistné v rovnakej výške ako doteraz (určené z vymeriavacieho základu na základe daňového priznania za rok 2016) budú platiť až do 30.septembra 2018, pričom prípadné finančné rozdiely sa nijakým spôsobom nebudú …

Sociálna poisťovňa informuje: Odklad daňového priznania jej SZČO nemusia oznámiť Čítajte viac »