17. januára 2022

Nebezpečný respirátor

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) je orgánom štátnej kontroly vnútorného trhu a vykonáva kontrolu predaja výrobkov a poskytovania služieb spotrebiteľom. Kontrolou vnútorného trhu SOI tiež zisťuje, či sa výrobky (s výnimkou potravín, kozmetických výrobkov a liečiv) predávajú a služby poskytujú bezpečné, v zhode s technickými požiadavkami a v správnej kvalite, ktorá vyplýva zo všeobecne záväzného právneho …

Nebezpečný respirátor Čítajte viac »