mzdové podmienky

1. marca 2019

Júlia Pšenková: Aktuálne mzdové veličiny platné pre rok 2019

Autor: Júlia Pšenková, odborníčka na mzdovú problematiku a lektorka S účinnosťou od 1.1.2019 je  výška minimálnej mzdy nasledovná : 520,00 € za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou, 2,989 € za každú hodinu odpracovanú zamestnancom. Minimálne mzdové nároky Od 1.1.2019 platia nasledovné minimálne mzdové nároky: Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu Od 01/2019 do 04/2019 Zamestnancovi patrí mzda …

Júlia Pšenková: Aktuálne mzdové veličiny platné pre rok 2019 Čítajte viac »

15. januára 2019

ZÁKAZ ULOŽIŤ ZAMESTNANCOVI POVINNOSŤ MLČANLIVOSTI O PRACOVNÝCH PODMIENKACH

Dňa 01. januára 2019 nadobudla účinnosť novela č. 376/2018 Z.z., ktorou zákonodarca okrem iného doplnil do znenia Zákonníka práce nové ustanovenie § 13 ods. 5 Zákonníka. V zmysle nového zákonného ustanovenia  zamestnávateľ nesmie zamestnancovi uložiť povinnosť zachovávať mlčanlivosť o jeho pracovných podmienkach vrátane mzdových podmienok a podmienkach zamestnávania. Povinnosť mlčanlivosti o pracovných podmienkach V zmysle dôvodovej správy …

ZÁKAZ ULOŽIŤ ZAMESTNANCOVI POVINNOSŤ MLČANLIVOSTI O PRACOVNÝCH PODMIENKACH Čítajte viac »