Kto potrebuje registračnú pokladňu

4. mája 2017

Odborník radí: Vyblednutý bloček z pokladnice

Archivácia pokladničných dokladov Väčšina pokladničných dokladov sa z dôvodu rýchlej a lacnej tlače tlačí na termopásky. Problém s termopáskami nastáva pri ich archivácii. Bežný občan potrebuje bloček archivovať kvôli uplatneniu reklamácie minimálne 2 roky. Podnikateľ, ktorý bločkom dokladuje svoj firemný náklad alebo príjem vo forme denných uzávierok z elektronickej registračnej pokladnice, archivuje bločky 5 rokov. …

Odborník radí: Vyblednutý bloček z pokladnice Čítajte viac »

18. apríla 2017

Odborník radí: Dva vzorové pokladničné doklady

Kontroly prišli na to ako vybrať od podnikateľov ďalšie pokuty za vzorový pokladničný doklad. Veľa podnikateľov totiž zabúda na to, že musí mať na viditeľnom mieste vystavené dva vzorové pokladničné doklady. jeden vzor obsahuje doklad o nákupe tovaru a služieb, druhý vzor obsahuje doklad o úhrade faktúry, Povinnosť vystaviť vzorové pokladničné doklady majú používatelia klasickej …

Odborník radí: Dva vzorové pokladničné doklady Čítajte viac »

5. apríla 2017

Odborník radí: Kto je povinný používať registračnú pokladnicu?

Používanie elektronickej registračnej pokladnice (skratka ERP) alebo virtuálnej registračnej pokladnice (skratka VRP) sa vzťahuje na každú fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá na základe oprávnenia na podnikanie predáva na území Slovenskej republiky tovar alebo poskytuje vymedzené služby, pričom za predaj tovaru alebo za poskytovanie vymedzených služieb prijíma tržby v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť. Používanie pokladnice sa vzťahuje aj na podnikateľa s trvalým pobytom …

Odborník radí: Kto je povinný používať registračnú pokladnicu? Čítajte viac »