klasifikácia CPA

6. mája 2019

Stavebné lešenie a jeho (ne)zaradenie do dlhodobého majetku. #účtovnícky seriál 3

Pri posudzovaní obstarania lešenia budeme vychádzať z týchto ustanovení : Podľa § 22 ods. 2  písm. a) Zákona o dani z príjmov, hmotným majetkom odpisovaným na účely tohto zákona sú : a) samostatné hnuteľné veci, prípadne súbory hnuteľných vecí – samostatné hnuteľné veci sú charakteristické tým, že ide vždy len o také hnuteľné veci , ktoré súčasne musia spĺňať všetky …

Stavebné lešenie a jeho (ne)zaradenie do dlhodobého majetku. #účtovnícky seriál 3 Čítajte viac »

30. apríla 2019

Dodanie nábytku, ktorého časť sa napevno nainštaluje na stenu v miestnosti a časť je voľne stojaca. #účtovnícky seriál 2

Platiteľ na základe jednej objednávky dodáva inému platiteľovi nábytok na zariadenie kancelárií  (prípadne iných miestností – obývačiek, kuchýň), z ktorého časť napevno inštaluje na stenu príslušnej miestnosti (police, vitríny atď..) a časť dodávky tvorí voľne stojaci nábytok (napr. stoly, stoličky  a pod.). Pomer inštalovaného a voľne stojaceho nábytku je variabilný, ale v prevažnej miere je cena …

Dodanie nábytku, ktorého časť sa napevno nainštaluje na stenu v miestnosti a časť je voľne stojaca. #účtovnícky seriál 2 Čítajte viac »