4. februára 2019

DAŇ Z KREATIVITY

Ľudský TVOR by mal tvoriť. Kreativita však na Slovensku zaostáva za potrebou rastu a smerovania k znalostnej spoločnosti. Kde niet dostatočnej tvorivosti a inovácií, tam niet ani nádeje na dlhodobú prosperitu, trvalý rast a skutočne účinný progres k evolúcii jednotlivca i spokojnosti z vysokej životnej úrovne kolektívu a komunity. Ambíciou tohto príspevku – je vysvetliť prečo medzi najväčšie brzdy tvorivosti v našej minikrajine patrí …

DAŇ Z KREATIVITY Čítajte viac »