Katarína Kročková

5. novembra 2019

Upozornenie – povinnosť zapísania konečného užívateľa výhod majú aj iné subjekty ako obchodné spoločnosti

V prvom článku sme sa venovali základným informáciám o konečnom užívateľovi výhod. V tomto článku upozorňujeme, že povinnosť zapísať konečného užívateľa výhod majú okrem obchodných spoločností aj iné subjekty. Konečného užívateľa výhod zapisujú aj nadácie, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy. Nadácie  Zápis konečného užívateľa: Nadácie, ktoré vznikli do 31. októbra 2018 sú povinné  Ministerstvu vnútra SR …

Upozornenie – povinnosť zapísania konečného užívateľa výhod majú aj iné subjekty ako obchodné spoločnosti Čítajte viac »

17. októbra 2019

GDPR: Facebook vs fotografie zamestnancov. Škola dostala pokutu za bývalého zamestnanca

Český úrad na ochranu osobných údajov (ďalej len „úrad“)  uložil pokutu škole ako vecne príslušný orgán podľa § 46 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých  zákonov, a čl. 58 odst. 2 písm. i) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických …

GDPR: Facebook vs fotografie zamestnancov. Škola dostala pokutu za bývalého zamestnanca Čítajte viac »

6. júna 2019

Kto je konečný užívateľ výhod a ako sa robí zápis do obchodného registra

Parlament schválil návrh zákona, ktorým sa novelizoval zákon  č. 297/2008 Z.z. o legalizácii príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („ďalej len „zákon“). Hlavným cieľom tejto novely je transpozícia smernice EÚ, ktorá má za cieľ zamedziť využívaniu finančného systému na pranie špinavých peňazí. Povinnosť zápisu konečného užívateľa výhod sa vzťahuje na …

Kto je konečný užívateľ výhod a ako sa robí zápis do obchodného registra Čítajte viac »

9. apríla 2018

GDPR v praxi: Opýtali sme sa odborníkov na to, kto musí riešiť GDPR a naopak, koho sa to vôbec nedotkne?

Už zostávajú len necelé dva mesiace na to, aby sa nielen slovenskí podnikatelia a inštitúcie pripravili na príchod GDPR (z ang. General Data Protection Regulation). Toto nariadenie z dielne EÚ je nadradené slovenskému zákonu o ochrane osobných údajov a taktiež nahrádza a dopĺňa zákony aj iným členským krajinám v Európskej únii vrátane Veľkej Británie, ktorá v …

GDPR v praxi: Opýtali sme sa odborníkov na to, kto musí riešiť GDPR a naopak, koho sa to vôbec nedotkne? Čítajte viac »

30. marca 2018

ZVOLEN: PRACOVNÉ ŠKOLENIE GDPR – OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV. Zameranie na technickú časť + manuál + CERTIFIKÁT

Téma GDPR je rozsiahla a jej uvedenie do praxe pre jednotlivca v mnoho prípadoch vôbec nie je “šablónovitého” typu. Preto je potrebné, aby každý podnikateľ, ktorý spracováva osobné údaje alebo prichádza s nimi do styku, venoval pozornosť tejto téme. Prednášať budú skúsení ľudia z praxe. Vedia nasmerovať, ujasniť pojmy, vysvetliť dané situácie a to najhlavnejšie …

ZVOLEN: PRACOVNÉ ŠKOLENIE GDPR – OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV. Zameranie na technickú časť + manuál + CERTIFIKÁT Čítajte viac »

14. februára 2018

Stretnutie podnikateľov v Bratislave – 20. februára – v Monsters Cafe. Téma: GDPR v praxi

Stretnutie podnikateľov pokračuje aj v roku 2018. Tentokrát nadviažeme na témy, ktoré sa v blízkej dobe pripravujú na zavedenie do praxe, no mnoho firiem / ľudí / túto situáciu podceňuje alebo zatiaľ ešte nevedia ako a čo majú presne robiť. Tou témou je „Ochrana osobných údajov“ a tak často diskutované „GDPR“, ktoré vstúpi do platnosti …

Stretnutie podnikateľov v Bratislave – 20. februára – v Monsters Cafe. Téma: GDPR v praxi Čítajte viac »

12. februára 2018

Odborník radí: Časť 3. – GDPR – e-shop. Záznamy o spracovateľských operáciách a zodpovedná osoba

Podľa súčasne platnej legislatívy má prevádzkovateľ povinnosť viesť o každom informačnom systéme  evidenciu informačných systémov (§43 a 44) alebo oznamovaciu povinnosť (§34 – 36) alebo osobitnú registráciu (§37 – 41). Podľa GDPR sa ruší a nahrádza novým pojmom záznam o spracovateľských činnostiach. Tieto záznamy je povinný viesť prevádzkovateľ v písomnej a listinnej podobe. Novinkou je, že sa dopĺňa informácia o zodpovednej osobe, dopĺňajú …

Odborník radí: Časť 3. – GDPR – e-shop. Záznamy o spracovateľských operáciách a zodpovedná osoba Čítajte viac »

5. februára 2018

Odborník radí: Časť 2. – GDPR a E-shop. Sprostredkovateľ podľa GDPR

Kto môže byť sprostredkovateľ voči prevádzkovateľovi ? Príklady z praxe: SBS                                                                –          ÁNO Dodávateľské služby  mzdová účtovníčka     –          ÁNO Dodávateľské služby účtovníctvo …

Odborník radí: Časť 2. – GDPR a E-shop. Sprostredkovateľ podľa GDPR Čítajte viac »

19. decembra 2017

Časť 1. – Dotknutá osoba. Ako sa zmenia osobné údaje pre E –SHOP v zmysle nového nariadenia GPDR?

Právny základ – súčasná platná legislatíva:  – Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Pre e-shop sú z praxe charakteristické tieto informačné systémy (ďalej len „IS“), samozrejme môže byť ich viac alebo menej, je potrebné presne vyšpecifikovať predmetné IS, v ktorých sa osobné údaje spracovávajú u daného prevádzkovateľa (prevádzkovateľ, …

Časť 1. – Dotknutá osoba. Ako sa zmenia osobné údaje pre E –SHOP v zmysle nového nariadenia GPDR? Čítajte viac »