inšpekcia

29. marca 2022

Finančná správa a obchodná inšpekcia spolu v minulom roku vykonali stovky kontrol

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) prišla s iniciatívou v roku 2021 zrealizovať v spolupráci s Finančným riaditeľstvom SR národný sektorový program zameraný na kontrolu výrobkov vstupujúcich na jednotný trh EÚ. SOI tak pristúpila k zvýšenému počtu kontrol výrobkov pri ich vstupe na trh EÚ, kde hlavným cieľom bolo preveriť dodržiavanie povinností hospodárskych subjektov vyplývajúcich z príslušných platných právnych predpisov, pri uvádzaní jednotlivých druhov sortimentných skupín …

Finančná správa a obchodná inšpekcia spolu v minulom roku vykonali stovky kontrol Čítajte viac »

15. februára 2022

SOI kontroluje tisíce prevádzok. V sektore stavebníctvo našla pochybenia až v 80-tich percentách prípadoch.

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) každoročne zverejňuje vo výročnej správe počet vykonaných kontrol za predchádzajúci rok, výšku pokút, ale aj iné dáta súvisiace s kontrolnou činnosťou. Na kompletnú výročnú správu si ešte trochu počkáme, zatiaľ uverejňujeme dáta, ktoré máme k dispozícii z jednotlivých krajských inšpektorátov (I-SOI). Kontroly podnikateľov, spoločností a ich prevádzok vykonávali desiatky inšpektorov. Každý …

SOI kontroluje tisíce prevádzok. V sektore stavebníctvo našla pochybenia až v 80-tich percentách prípadoch. Čítajte viac »

Piešťany
16. novembra 2021

Činnosť Slovenskej inšpekcie životného prostredia v roku 2020

Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) je rozpočtová organizácia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. Slúži najmä ako kontrolný orgán na výkon štátneho dozoru. SIŽP je dvojstupňový orgán, na prvom stupni konajú inšpektoráty so sídlom v Bratislave, Žiline, Banskej Bystrici, Košiciach. V Nitre je zriadené stále pracovisko bratislavského inšpektorátu. Na druhom stupni riadenia sa nachádza bratislavské ústredie. Vecne …

Činnosť Slovenskej inšpekcie životného prostredia v roku 2020 Čítajte viac »