Ing. Bc. Jana Acsová

17. apríla 2019

Certifikovaný Daňový špecialista 2019. Intenzívny kurz daňových zákonov zameraný na prax

Buďte v daniach najlepší! Aby Vám v neustále sa meniacej slovenskej legislatíve nič neuniklo a nemuseli ste venovať viac času zisťovaniu zmien než samotnej práci, je tu pre Vás jediný akreditovaný vzdelávací program Daňový špecialista 2019.  Absolvovať ho môžete osobne alebo on-line, podľa toho, akú formu preferujete. Samozrejme, vždy budete mať možnosť položiť lektorovi otázky, ktoré chcete rozobrať podrobnejšie. …

Certifikovaný Daňový špecialista 2019. Intenzívny kurz daňových zákonov zameraný na prax Čítajte viac »

21. marca 2019

Inventarizácia a účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve fyzických osôb za rok 2018

Účtovná závierka v jednoduchom účtovnícte Účtovná závierka sa zostavuje na podklade uzatvorených účtovných kníh a vykonanej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov. Účtovná jednotka vykonávajúca svoju činnosť bez prerušenia uzatvára účtovné knihy k poslednému dňu účtovného obdobia. K rovnakému dňu preukazuje aj stav svojho majetku a záväzkov. Inventarizácia Inventarizácia sa vykonáva podľa § 6 ods. …

Inventarizácia a účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve fyzických osôb za rok 2018 Čítajte viac »