GDPR sprostredkovateľ

19. mája 2018

Úrad na ochranu osobných údajov: Oznámenie kontaktných údajov určenej zodpovednej osoby

Dňa 25. mája 2018 sa začína uplatňovať nová legislatíva v oblasti ochrany osobných údajov – Nariadenie (EÚ) 2016/679 a zákon č. 18/2018 Z. z. Čl. 37 nariadenia a § 44 zákona upravujú podmienky, kedy sú prevádzkovatelia a sprostredkovatelia povinní určiť zodpovednú osobu. Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ je povinný podľa čl. 37 ods. 7 nariadenia a § …

Úrad na ochranu osobných údajov: Oznámenie kontaktných údajov určenej zodpovednej osoby Čítajte viac »

9. apríla 2018

GDPR v praxi: Opýtali sme sa odborníkov na to, kto musí riešiť GDPR a naopak, koho sa to vôbec nedotkne?

Už zostávajú len necelé dva mesiace na to, aby sa nielen slovenskí podnikatelia a inštitúcie pripravili na príchod GDPR (z ang. General Data Protection Regulation). Toto nariadenie z dielne EÚ je nadradené slovenskému zákonu o ochrane osobných údajov a taktiež nahrádza a dopĺňa zákony aj iným členským krajinám v Európskej únii vrátane Veľkej Británie, ktorá v …

GDPR v praxi: Opýtali sme sa odborníkov na to, kto musí riešiť GDPR a naopak, koho sa to vôbec nedotkne? Čítajte viac »

12. februára 2018

Odborník radí: Časť 3. – GDPR – e-shop. Záznamy o spracovateľských operáciách a zodpovedná osoba

Podľa súčasne platnej legislatívy má prevádzkovateľ povinnosť viesť o každom informačnom systéme  evidenciu informačných systémov (§43 a 44) alebo oznamovaciu povinnosť (§34 – 36) alebo osobitnú registráciu (§37 – 41). Podľa GDPR sa ruší a nahrádza novým pojmom záznam o spracovateľských činnostiach. Tieto záznamy je povinný viesť prevádzkovateľ v písomnej a listinnej podobe. Novinkou je, že sa dopĺňa informácia o zodpovednej osobe, dopĺňajú …

Odborník radí: Časť 3. – GDPR – e-shop. Záznamy o spracovateľských operáciách a zodpovedná osoba Čítajte viac »

5. februára 2018

Odborník radí: Časť 2. – GDPR a E-shop. Sprostredkovateľ podľa GDPR

Kto môže byť sprostredkovateľ voči prevádzkovateľovi ? Príklady z praxe: SBS                                                                –          ÁNO Dodávateľské služby  mzdová účtovníčka     –          ÁNO Dodávateľské služby účtovníctvo …

Odborník radí: Časť 2. – GDPR a E-shop. Sprostredkovateľ podľa GDPR Čítajte viac »