23. augusta 2018

Ing. Emil Burák, PhD: Daňová osveta I. – POUČENIE Z NAJČASTEJŠÍCH CHÝB ZDAŇOVANIA

Dane veľmi úzko súvisia s biznisom, trhom a podnikaním na celom svete. Napriek viac ako štvrťstoročiu novodobých skúseností s moderným zdaňovaním v SR (za roky 1990-2018) stále pribúdajú noví daňovníci a stále sa aj u niektorých skúsených daňovníkov vyskytujú a objavujú zbytočné chyby a nežiaduce omyly pri podávaní daňových priznaní i v ostatnej komunikácii s daňovým úradom. Finančná gramotnosť na Slovensku má stále veľké medzery a rezervy. …

Ing. Emil Burák, PhD: Daňová osveta I. – POUČENIE Z NAJČASTEJŠÍCH CHÝB ZDAŇOVANIA Čítajte viac »