ebitda marža

6. júla 2020

Finstat: Účtovné závierky za rok 2019 zverejnilo viac ako 156 tisíc firiem

Kvôli korona vírusu, zverejnilo doteraz účtovne závierky iba 156 tis. firiem. Je to zhruba o 60 tis. firiem menej, ako v minulom roku. Štát tým pádom dostane dane od týchto firiem s oneskorením. Predĺžená zákonom stanovená lehota na podanie daňového priznania uplynula 30. júna Avšak vzhľadom na aktuálnu situáciu v súvislosti s pandémiou koróna vírusu, …

Finstat: Účtovné závierky za rok 2019 zverejnilo viac ako 156 tisíc firiem Čítajte viac »

2. júna 2020

Finstat: Analýza schopnosti slovenských firiem splatiť svoje záväzky z dosiahnutej EBITDA

Pandémia korona vírusu má veľký dopad na schopnosť slovenských spoločností splácať svoje záväzky. V rámci opatrení na pomoc podnikateľom si malé a stredné podniky môžu požiadať o odklad splátok úveru až na deväť mesiacov. Avšak schopnosť splácať ostatné záväzky, môže byť oslabená. Pomer Záväzky / EBITDA je ukazovateľ, ktorý vyjadruje akú dobu v rokoch by …

Finstat: Analýza schopnosti slovenských firiem splatiť svoje záväzky z dosiahnutej EBITDA Čítajte viac »

3. apríla 2020

FINSTAT.sk: Účtovné závierky za rok 2019 zverejnilo už viac ako 99 tisíc firiem

V aktuálnej situácii vláda prijala niekoľko opatrení v súvislosti s koronavírusom. Tieto opatrenia umožňujú daňovníkom odložiť daňové priznanie bez oznámenia o tri mesiace, resp. podľa aktuálnych informácií budú môcť daňovníci podať daňové priznanie k dani z príjmu až na konci mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Daňovníci takto môžu využiť automatické odpustenie sankcií. Napriek týmto …

FINSTAT.sk: Účtovné závierky za rok 2019 zverejnilo už viac ako 99 tisíc firiem Čítajte viac »

1. apríla 2020

FINSTAT: Zisková a EBITDA marža odvetví na Slovensku

Vplyvom pandémie koronavírusu spoločnosti strácajú svoje príjmy, čím sa dostávajú do ťažkej finančnej situácie. Spoločnosti aj pri obmedzených príjmoch stále musia hradiť svoje záväzky a mzdy zamestnancom. FinStat sa pozrel na medián marží slovenských odvetví za posledné 3 roky (2016-2018), ktoré nám môžu napovedať aké rezervy boli spoločnosti schopné vytvoriť pred touto krízou. Spoločnosti často …

FINSTAT: Zisková a EBITDA marža odvetví na Slovensku Čítajte viac »