15. októbra 2019

PhD. Emil Burák: DAŇOVÁ OBRANA v PRAXI

Daňová edukácia v SR napreduje, hoci pomalšie, ako by bolo žiadúce. Prieskumy agentúr i závery vedeckého skúmania viackrát potvrdili veľmi nízku vzdelanostnú úroveň populácie (tak občania ako aj podnikatelia) v oblasti finančnej gramotnosti. Jej súčasťou sú aj obrovské rezervy v daňových znalostiach veľkej časti obyvateľstva. Prečo je dôležité túto oblasť promovať a edukovať čo najviac? Pretože verejné financie sú peniaze …

PhD. Emil Burák: DAŇOVÁ OBRANA v PRAXI Čítajte viac »