daňové priznanie

26. februára 2019

DAŇOVÉ PRIZNANIE: Fyzické aj právnické osoby už iba elektronicky

Termín na podanie daňového priznania k dani z príjmov sa blíži. Od júla 2018 je elektronická komunikácia s finančnou správou povinná pre všetky fyzické osoby podnikateľov. Musia byť splnené dve podmienky: musí ísť o fyzickú osobu registrovanú na dani z príjmov na daňovom úrade a zároveň musí byť podnikateľom podľa obchodného zákonníka. Na čo by tieto daňové subjekty …

DAŇOVÉ PRIZNANIE: Fyzické aj právnické osoby už iba elektronicky Čítajte viac »

16. februára 2019

Ing. Emil Burák, PhD.: DAŇOVÉ VYSPORIADANIE v roku 2019 – užitočné rady 3.

Nadväzne na naše DVA predošlé vstupy k tejto téme – pokračujeme dnes TREŤOU časťou. Každoročne sú na pomoc zdaňovaniu (okrem daňových poradcov) k dispozícii rôzne metodické formy daňovej osvety – podpory. Daňová pomoc k správnemu zdaneniu v praxi Predovšetkým široká paleta rôznych školení k účtovným závierkam a vyplneniu daňových priznaní na konkrétnej daní za príslušný rok. Okrem toho poradenské rubriky väčšiny novín …

Ing. Emil Burák, PhD.: DAŇOVÉ VYSPORIADANIE v roku 2019 – užitočné rady 3. Čítajte viac »

13. februára 2019

Príjem zo závislej činnosti – požiadanie o zúčtovanie dane

Zamestnanec, ktorý mal v roku 2018 zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti,  môže najneskôr do 15. februára 2019 písomne požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti. Nebude tak potom musieť sám podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A v termíne do 1. apríla 2019, ak jeho …

Príjem zo závislej činnosti – požiadanie o zúčtovanie dane Čítajte viac »

4. februára 2019

Ing. Emil Burák, PhD.: DAŇOVÉ VYSPORIADANIE v roku 2019 – užitočné rady I.

Tohtoročná hlavná daňová sezóna sa blíži, pričom vrcholiť bude v marci 2019. Vysporiadanie daní patrilo, patrí a bude patriť vždy k hlavným míľnikom podnikov a firiem v biznise – podobne ako ročná účtovná závierka, deľba zisku, atď. Ambíciou tohto textu je pripomenúť a podčiarknuť niektoré rady na osvieženie pamäti daňovým subjektom. Desatoro najdôležitejších daňových rad k podaniu priznania O tejto téme píše a bude …

Ing. Emil Burák, PhD.: DAŇOVÉ VYSPORIADANIE v roku 2019 – užitočné rady I. Čítajte viac »

23. januára 2019

Podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel do konca januára. Čas sa kráti

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel (DP k DzMV) je potrebné podať a daň aj zaplatiť do 31. januára 2019. Všetky fyzické osoby – podnikatelia registrované pre daň z príjmov, ktoré využívajú vozidlo na podnikanie, ho musia podať po prvýkrát výlučne elektronicky. Podmienkou elektronickej komunikácie je registrácia prostredníctvom portálu finančnej správy.   Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel …

Podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel do konca januára. Čas sa kráti Čítajte viac »

9. januára 2019

Martin Tužinský: Zmeny v tlačive daňového priznania k dani z príjmov PO za zdaňovacie obdobie roku 2018

Ako väčšinou bývame my, účtovníci, zvyknutí, tlačivá daňových priznaní sa menia takmer pre každé zdaňovacie obdobie. Nie je tomu inak ani pre zdaňovacie obdobie roku 2018. Hneď na prvej strane tlačiva pribudli dve nové políčka, ktoré v prípade potreby daňovník vyplní, a to: Započítanie daňovej licencie podľa § 46b ods. 5 a § 52zk ZDP (vzhľadom na zrušenie daňovej …

Martin Tužinský: Zmeny v tlačive daňového priznania k dani z príjmov PO za zdaňovacie obdobie roku 2018 Čítajte viac »

7. januára 2019

Predvyplnené daňové priznanie k dani z motorových vozidiel aj tento rok

Vypĺňanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel bude pre približne 160 000 daňovníkov jednoduchšie aj tento rok. Finančná správa začne už v najbližších dňoch rozposielať predvyplnené daňové priznania k tejto dani. Dostanú ho daňové subjekty, ktoré majú aktívnu elektronickú schránku na portáli finančnej správy a zároveň minulý rok podali daňové priznanie za zdaňovacie obdobie 2017. Daňové priznanie …

Predvyplnené daňové priznanie k dani z motorových vozidiel aj tento rok Čítajte viac »

13. decembra 2018

Miroslav Gandžala: Dane 2018 – Ako na ne? "Daňový bonus na vyživované dieťa". – 5. časť

Aká je výška daňového bonusu za rok 2018? Výška daňového bonusu za rok 2018 je 258,72 eura (12 x 21,56 eura). Čo je potrebné splniť na uplatnenie daňového bonusu za rok 2018? Na uplatnenie daňového bonusu (ďalej aj ako „DB“) na vyživované dieťa je potrebné splniť tieto podmienky: – výška zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti …

Miroslav Gandžala: Dane 2018 – Ako na ne? "Daňový bonus na vyživované dieťa". – 5. časť Čítajte viac »

7. decembra 2018

Miroslav Gandžala: Dane 2018 – Ako na ne? "Príležitostný príjem". – 3. časť

Príležitostný príjem = ako je to s príjmami z príležitostných činností? Na posúdenie toho, či sa jedná o príležitostné príjmy treba vedieť či tento príjem: – nie je dosahovaný z činnosti vykonávanej na základe zmluvného vzťahu, – a či vyplácajúci daňovník nie je právnickou osobou alebo fyzickou osobou s príjmami podľa § 6. Pokiaľ by platila ktorákoľvek z týchto podmienok, nejedná …

Miroslav Gandžala: Dane 2018 – Ako na ne? "Príležitostný príjem". – 3. časť Čítajte viac »