daňová osveta

12. novembra 2019

PhD. Emil Burák: DAŇOVÁ KREATIVITA III. – východiská daňovej tvorivosti (DESATORO)

Daňová tvorivosť v SR chýba predovšetkým na úseku vysoko kvalifikovaného finančného vzdelávania, rozumne rozvrstveného a proporcionálne rozdeleného medzi základné, stredné a vysoké školy. Jednoduché, ale hlavné daňové princípy ako pojem a význam dane a jej najlepšieho využitia by už mal poznať, podľa môjho názoru, primerane triviálne podané a vysvetlené už žiak základnej školy. Tvorivosť, ktorej nikdy nie je dosť V praxi ho …

PhD. Emil Burák: DAŇOVÁ KREATIVITA III. – východiská daňovej tvorivosti (DESATORO) Čítajte viac »

danova osveta
28. augusta 2018

Ing. Emil Burák, PhD: Daňová osveta II. – POUČENIE Z NAJČASTEJŠÍCH CHÝB ZDAŇOVANIA

Nadväzne na predošlú časť pokračujeme v tomto článku najmä opisom najfrekventovanejších chýb v daňovom konaní. Daňová osveta I. Chyby a termíny Neznalosť zákona neospravedlňuje. Hoci všetci tento slogan poznáme, mnohé daňové subjekty naďalej robia početné chyby vo vypĺňaní daňových priznaní a vo vedení daňovo-účtovnej evidencie a vo výpočte daní. Nemajú čas alebo si nechcú priebežne dopĺňať nutné znalosti, často však …

Ing. Emil Burák, PhD: Daňová osveta II. – POUČENIE Z NAJČASTEJŠÍCH CHÝB ZDAŇOVANIA Čítajte viac »

23. augusta 2018

Ing. Emil Burák, PhD: Daňová osveta I. – POUČENIE Z NAJČASTEJŠÍCH CHÝB ZDAŇOVANIA

Dane veľmi úzko súvisia s biznisom, trhom a podnikaním na celom svete. Napriek viac ako štvrťstoročiu novodobých skúseností s moderným zdaňovaním v SR (za roky 1990-2018) stále pribúdajú noví daňovníci a stále sa aj u niektorých skúsených daňovníkov vyskytujú a objavujú zbytočné chyby a nežiaduce omyly pri podávaní daňových priznaní i v ostatnej komunikácii s daňovým úradom. Finančná gramotnosť na Slovensku má stále veľké medzery a rezervy. …

Ing. Emil Burák, PhD: Daňová osveta I. – POUČENIE Z NAJČASTEJŠÍCH CHÝB ZDAŇOVANIA Čítajte viac »