Vzor: Zodpovednosť za vady dodaného produktu

15.00

Kúpiť produkt

Predíďte zbytočným nedorozumeniam s vašimi obchodnými partnermi. Dohodnite si písomne lehoty záručnej doby, podmienky uplatnenia a vybavenia reklamácii, zodpovednosť veľkoobchodného dodávateľa a maloobchodného odberateľa a iné náležitosti. Tento vzor dokumentu vám pomôže dať podstatné veci ,,na papier”, aby ste do budúcna mali záruky.