Vzor: Zmluva o dielo

15.00

Kúpiť produkt
Katalógové číslo: 706 Kategórie: ,

Zmluva o dielo je jedna z najčastejšie sa vyskytujúcich foriem zmlúv v obchodno-záväzkových vzťahoch. Dielom sa vždy rozumie zhotovenie, montáž, údržba, oprava alebo úprava stavby alebo jej časti. Z tohto ustanovenia jasne vyplývajú základné povinnosti zmluvných strán, ako aj skutočnosť, čo všetko je predmetom zmluvy o dielo podľa Obchodného zákonníka. Stiahnite si vzor dokumentu – Zmluva o dielo, ktorý nie je časovo náročný na vyplnenie. Takto sa budete môcť venovať viac svojej práci ako papierovačkám.