Vzor: Zákazkový list – služby

10.00

Kúpiť produkt

Zákazkový list slúži na jasné, prehľadné a presné prebratie produktu od zákazníka, ktorý je potrebné opratiť. Sú v ňom vyšpecifikované všetky náležitosti, ktoré musí predávajúci poskytnúť spotrebiteľovi ešte pred odovzdatím produktu do opravy. Taktiež je tam zapracované poučenie pre spotrebiteľa, že ak si neprevezme opravený produkt v dohodnutom termíne, predávajúci ma podľa zákona možnosť účtovania skladného za omeškané dni.