Vzor: Reklamačný PROTOKOL

10.00

Kúpiť produkt

Reklamačný protokol je dokument, prostredníctvom ktorého si spotrebiteľ uplatňuje u predávajúceho   reklamáciu.   Náš vzor dokumentu – Reklamačný protokol je nachystaný tak, že v ňom vyplňujete predpísané údaje a   zaškrtávate možnosti. Neexistuje, aby ste pri vybavovaní reklamácii pri tomto protokole pochybili. Ďalšou výhodou využívania tohto reklamačného protokolu je to, že už nebudete potrebovať ,,knihu reklamácii”,   nakoľko si evidenciu reklamácii vytvoríte automaticky tak, že reklamačné protokoly jednoducho budete   chronologicky podľa čísla ukladať na seba. Počet strán: 1