Vzor: Reklamačný poriadok

15.00

Kúpiť produkt

Ďalšou zo zákonných náležitostí je reklamačný poriadok, v ktorom je predávajúci povinný spotrebiteľa informovať o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o spôsobe vykonávania záručných opráv.   Reklamačný poriadok musí byť umiestnený na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi. Vzor dokumentu – Reklamačný poriadok si jednoducho prispôsobíte podľa potrieb vašej prevádzky. Priamo v ňom je predpripravené všetko potrebné, stačí doplniť údaje o prevádzke a spoločnosti.