Vzor: Pracovná zmluva

25.00

Kúpiť produkt

Vzor dokumentu – Pracovná zmluva je rozšírený aj o ustanovenia, v ktorých je zamestnanec upozornený na ochranu dôverných informácií, zákaz konkurencie, ochranu osobných údajov, hmotnú zodpovednosť a podobne.