Vzor: GDPR – Zmluva so sprostredkovateľom

10.00

Kúpiť produkt

Ak u Vás nastáva situácia, že osobné údaje (či už vašich zamestnancov, alebo zákazníkov) prenášate na iný podnikateľský subjekt – sprostredkovateľa, tak je vašou povinnosťou, ako prevádzkovateľa zabezpečiť zmluvou tzv. ,,poverenie“  sprostredkovateľa, ešte pred začatím spracúvania osobných údajov. Sprostredkovateľom môže byť napr. externá účtovná spoločnosť, BOZP technik, technik požiarnej ochrany a pod. (v spomenutých prípadoch dochádza k prenosu osobných údajov vašich zamestnancov na iné podnikateľské subjekty).