Vzor: GDPR – Poučenie oprávnenej osoby vo firme

19.00

Kúpiť produkt

Ak vo vašej spoločnosti majú zamestnanci (alebo dohodári) prístup k osobným údajom, mali by ste ich poučiť, ako nakladať s predmetnými údajmi a vymedziť im kategórie spracúvania osobných údajov. Nezabudnite, že napr. už aj predavačka prichádza do kontaktu s osobnými údajmi vašich zákazníkov pri vybavovaní reklamácie, kde do reklamačného formulára vpisuje osobné údaje dotknutých osôb.