Vzor: GDPR – piktogram s textom ku kamerovému systému do prevádzky

9.00

Kúpiť produkt

Ak monitorujete priestory kamerovým systémom, dotknutá osoba by mala byť vopred informovaná piktogramom a informáciou, kde sa dozvie viac o spracovaní jej osobných údajov. Stiahnite si tento dokument, vypíšte vaše údaje a dajte si to na vstupné dvere.