Vzor: Alternatívne riešenie sporov (ARS) – oznam do prevádzky

10.00

Kúpiť produkt

Zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nadobudol účinnosť 1.2.2016 a jeho cieľom je vytvorenie novej možnosti pre spotrebiteľov, riešiť svoj spor s predávajúcim rýchlo, efektívne, menej formálne a predovšetkým bezplatne alebo len s minimálnymi nákladmi.  Ide o dosiahnutie zmierlivého riešenia, resp. dohody medzi spotrebiteľom a predávajúcim o vyriešení sporu, ktorá sa po súhlase oboch strán s jej znením stáva záväzným právnym podkladom. Splňte si svoju zákonnú povinnosť a umiestnite oznam o ARS na viditeľné a spotrebiteľovi dostupné miesto. Váš vzor dokumentu – ARS si viete jednoducho prispôsobiť. Priamo v ňom je predpripravené všetko potrebné, stačí doplniť údaje o vašej spoločnosti.