Zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej moci – zamerané na stavebné úrady

Dátum semináru: 26.09.2023 - 26.09.2023

Adresa: Železničiarska 13, 81104 Bratislava

Téma kurzu: Enviro a BOZP

Kategória: StavebníctvoVerejná správa od 120 € bez DPH

Školitel

JUDr. Tomáš Buzinger

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Školenie je určené pre zamestnancov stavebných úradov. Viete, aká je vaša zodpovednosť za škodu pri výkone vašej práce? Všetky potrebné informácie sa dozviete na tomto kurze.
Školenie je určené staveným úradom a všetkým záujemcom o problematiku.
 • Právny rámec
 • Vecná príslušnosť orgánov konajúcich v mene štátu vo veci náhrady škody s osobitným zameraním na stavebné úrady
 • Právne pojmy: orgán verejnej moci, výkon verejnej moci, nezákonnosť rozhodnutia a nesprávny úradný postup v súvislosti so stavebným konaním
 • Rozsah zodpovednosti
 • Predpoklady úspešného uplatnenia nároku na náhradu škody pri výkone verejnej moci od zodpovedného orgánu
 • Predbežné prerokovanie nároku na náhradu škody
 • Žaloba o náhradu škody, procesný postup v súdnom konaní a vybraná judikatúra
 • Lehoty
 • Spôsob a rozsah náhrady škody
 • Regresná náhrada s výnimkami pri stavebných úradoch
 • Ústredná evidencia
 • Diskusia
Školenie je určené staveným úradom a všetkým záujemcom o problematiku.