Zmenky a ich využitie v praxi – účtovný, daňový a právny pohľad

Dátum semináru: 21.02.2022 - 21.02.2022

Dátum semináru: 12.05.2022 - 12.05.2022

Dátum semináru: 19.08.2022 - 19.08.2022

Adresa: , ONLINE

Téma kurzu: Účtovníctvo a dane

Kategória: ÚčtovníctvoDPHDzPOstatné dane od 175 € bez DPH

Školitel

Ing. Hedviga Vadinová

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Zmenka je cenný papier, ktorý sa postupne stal moderným platobným prostriedkom a umožňuje obchodovanie aj v čase dočasnej nesolventnosti. Pripravili sme pre vás komplexné školenie, ktoré je zamerané na možnosti využitia zmenky v praktickom živote. Do súvislostí dávame daňový, účtovný a právny pohľad. Školenie je doplnené príkladmi z praxe.
Ekonómom, účtovníkom, právnikom, štatutárom, záujemcom o problematiku
  • Právna úprava zmeniek a ich formy využitia v praxi
  • Špecifický slovník výrazov a ich význam v oblasti zmenkového práva
  • Zmenka cudzia – zákonné náležitosti a podmienky jej platnosti
  • Zmenka vlastná – zákonné náležitosti a podmienky jej platnosti
  • Zmenkové operácie (indosament, blankozmenka, akceptácia zmenky,
  • ručenie, zročnosť zmenky, protestácia zmenky, notifikácia, rovnopis zmenky, odpis zmenky, premlčanie, lehoty a ich počítanie, eskont zmeniek)
  • Prípadové štúdie zmeniek s kompletným zaúčtovaním v súlade s platnou legislatívou v SR. Obsahujú deň uskutočnenia účtovného prípadu, zaúčtovanie v súvahe, zaúčtovanie na podsúvahe
  • Zmenky a platby v hotovosti
  • Platby záväzkov zmenkou a vplyv tejto špecifickej operácie na nezahrnovanie nezaplatených záväzkov do základu dane
  • Diskusia
Ekonómom, účtovníkom, právnikom, štatutárom, záujemcom o problematiku