Zákonník práce 2023 – zmeny po novelách – pracovné zmluvy, pracovný čas, kontroly a nedostatky

Dátum semináru: 24.10.2023 - 24.10.2023

Adresa: , ONLINE

Téma kurzu: Mzdy a personalistika

Kategória: Mzdy a odvodyPracovné právoPersonalistika od 189 € bez DPH

Školitel

JUDr. Zdeňka Dvoranová, JUDr. Lucia Sabová Danková, Mgr. Jana Sapáková LL.M. Eur

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Máte prehľad v najvýznamnejších novelizáciách ZP? Zákonník práce prešiel v roku 2020 už troma novelami. Ďalšie 2 novely nás ešte do konca roka čakajú. Novely prinášajú zmeny v základných oblastiach pracovného práva. Počas konferencie získate nielen prehľad v schválených a pripravovaných novelách ZP. Program konferencie doplnia praktické prednášky týkajúce sa zavedenia systému skrátenej pracovnej doby "Kurzarbeit". Zameriame sa aj na správne nastavenie benefitov vo firme. A podrobne rozeberieme problematiku homeofficu – pohľad zamestnanca, zamestnávateľa, zodpovednosť za domácky pracovný úraz. Upozorníme vás na legislatívne povinnosti zamestnávateľa v aktuálnej situácii. Konferencia očami obľúbených lektoriek z praxe. POZOR! Komplexné zmeny po 7 schválených novelách Zákonníka práce. Veľké zmeny od 1.1.2023 a 1.6.2023! Schválené novely Zákonníka práce priniesli výrazné zmeny, ktoré sa dotkli každého zamestnávateľa. Množstvo noviniek výrazne ovplyvnilo nové povinnosti zamestnávateľov! zavedenie novej informačnej povinnosti zamestnávateľa - pracovná zmluva (podstatné náležitosti) - prechod na inú formu zamestnania - otcovská dovolenka - zmeny v dohodách (nové typy dohôd) - Novela zákona o štátnej službe - úhrada nákladov pri domáckej práci - mzdové zvýhodnenia, kompenzácia, pohotovosť - elektronická DPN - transparentnosť a predvídateľnosť práce, sťažnosť zamestnanca Počas online konferencie získate prehľad o zásadných zmenách po 7 novelách Zákonníka práce a podrobne rozoberieme problematiku povinností a možností zamestnávateľov v aktuálnej situácii. Nevynecháme zmeny, na ktoré sa treba pripraviť od 1.6.2023, ktoré sú reakciou na úskalia aplikačnej praxe, či digitalizáciu prostredia. Program online konferencie doplní aj prednáška o zmenách pri vyslaní zamestnancov, nových povinnostiach a dohodách o vyslaní. Upozorníme Vás na najčastejšie porušenia a zistenia z kontrol dodržiavania pracovnoprávnych predpisov a Zákonníka práce inšpektormi práce. Veľký priestor bude venovaný Vašim otázkam! Online konferencia už 20.2.2023.
Online konferencia je určená mzdárom, konateľom, personalistom, riaditeľom a všetkým, ktorí majú o danú problematiku záujem.

09:00 | Začiatok online konferencie

09:00 – 10:30 | Pracovné zmluvy po novelách Zákonníku práce

10:30 – 10:40 | Prestávka

10:40 – 11:50 | Nastavenie pracovného času a telepráce vs homeoffice v pracovnej zmluve

11:50– 12:15 | BLOK otázok a odpovedí – JUDr. Zdeňka Dvoranová, Mgr. Jana Sapáková

12:15 – 13:00 | Prestávka

13:00 – 14:15 | Najčastejšie nedostatky zamestnávateľov z pohľadu inšpekcie práce – pracovnoprávna dokumentácia a pracovný čas

14:15 – 14:30 | BLOK otázok a odpovedí – JUDr. Lucia Sabová Danková

14:30 – Ukončenie online konferencie

Online konferencia je určená mzdárom, konateľom, personalistom, riaditeľom a všetkým, ktorí majú o danú problematiku záujem.