Základná práca s kontaktmi, kalendárom, úlohami, tlač

Dátum semináru: 22.03.2024 - 22.03.2024

Dátum semináru: 17.10.2024 - 17.10.2024

Adresa: , ONLINE

Téma kurzu: Manažment a finančné riadenie

Kategória: Riadenie od 80 € bez DPH

Školitel

Andrej Ľupták

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Pracujete s MS Outlook ako profesionál. Naučíte sa vytvárať a organizovať svoje kontakty. Využívate všetky možnosti kalendára, ako aj ďalšie možnosti, ktoré MS Outlook ponúka na zefektívnenie vašej práce.
všetkým záujemcom

Kontakty

 • Vytvorenie kontaktu
  • Pracovné prostredie modulu Kontakty
  • Ako vytvoriť a uložiť kontakt
  • Vypĺňanie kontaktných polí pri vytváraní kontaktu
  • Pripojenie externých súborov ku kontaktu
  • Vytvorenie a pripojenie vizitky k e-mail správe
 • Organizácia kontaktov
  • Vytvorenie skupiny kontaktov
  • Zoznam kontaktov a rôzne možnosti zobrazenia
  • Vyhľadávanie a zoraďovanie kontaktov
  • Vlastné priečinky kontaktov
  • Organizácia kontaktov vo vlastných priečinkoch
 • Adresná kniha
  • Čo je adresná kniha kontaktov
  • Využitie adresnej knihy pri práci s e-mail správami

Kalendár

 • Zoznámenie sa s kalendárom
  • Možnosti využitia kalendára v MS Outlook – čo všetko môžeme plánovať
  • Pracovné prostredie modulu Kalendár
  • Základné nastavenie prostredia: rozsah pracovného času/týždňa, farebná schéma, atď.
 • Vkladanie udalostí do kalendára
  • Nová plánovaná činnosť a nastavenie jej parametrov
  • Opakovaná plánovaná činnosť
  • Vytvorenie celodennej udalosti, rozdiel medzi plánovanou činnosťou a udalosťou
 • Úlohy
  • Pracovné prostredie modulu Úlohy
  • Vytvorenie novej úlohy
  • Nastavenie pripomenutia a opakovania úlohy
  • Úlohy a e-mailové správy
  • Správa úloh

Ďalšie možnosti MS Outlook

 • Práca s poznámkami
  • Vytvorenie novej poznámky
  • Organizácia poznámok
 • Tlač
  • Možnosti tlače MS Outlook
  • Tlač zoznamu e-mailov a obsahu e-mailov
všetkým záujemcom