Vzťah zákona o kybernetickej bezpečnosti a zákona o informačných technológiách vo verejnej správe

Dátum semináru: 05.06.2024 - 05.06.2024

Dátum semináru: 20.09.2024 - 20.09.2024

Adresa: Železničiarska 13, 81104 Bratislava

Téma kurzu: Verejná správa a školstvo

Kategória: Verejná správaSamospráva od 260 € bez DPH

Školitel

JUDr. Štefan Pilár

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Kolízia zákona o kybernetickej bezpečnosti a zákona o informačných technológiách vo verejnej správe je známa. Počas školenia vám poskytneme návod na správnu aplikáciu požiadaviek týchto právnych predpisov. Zorientujeme vás v požiadavkách právnych predpisov, pravidlách a podmienkach ich uplatnenia tak, aby ste zbytočne neplnili také povinnosti, ktoré sa od vás nevyžadujú.

Kolízia zákona o kybernetickej bezpečnosti a zákona o informačných technológiách vo verejnej správe je relatívne známa. Už menej známy je návod na správnu aplikáciu požiadaviek týchto právnych predpisov. Plnenie povinnosti rovná sa vynakladanie finančných, materiálnych a personálnych kapacít.

Obsahom školenia bude:

  • vysporiadanie vzťahu kolidujúcich právnych predpisov,
  • vysvetlenie režimu ich uplatňovania,
  • identifikácie tých relevantných povinností, ktoré je nutné splniť a odlíšenie od ostatných „povinností“, ktoré je možné vďaka čiastočnej výluke z pôsobnosti zákona o kybernetickej bezpečnosti ponechať bez povšimnutia.
Verejnej správe