Vznik, zmena a skončenie pracovného pomeru a dohôd so zameraním na pracovnú zmluvu a pracovnú disciplínu

Dátum semináru: 30.05.2024 - 30.05.2024

Dátum semináru: 22.07.2024 - 22.07.2024

Dátum semináru: 10.10.2024 - 10.10.2024

Adresa: Železničiarska 13, 81104 Bratislava

Téma kurzu: Mzdy a personalistika

Kategória: Pracovné právoPersonalistika od 260 € bez DPH

Školitel

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Školenie zamerané na problematiku vzniku a ukončenia pracovného pomeru a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Počas školenia sa dozviete, ako postupovať pri uzatváraní pracovných zmlúv, ako ukončiť pracovný pomer, všetko o dohodách, na čo netreba zabudnúť a čoho sa vyvarovať. Diskutované budú zmeny v súvislosti s novelou Zákonníka práce.
Mzdári, personalisti
 • Predzmluvné vzťahy.
 • Pracovná zmluva a jej náležitosti, mzdové podmienky, skúšobná doba.
 • Najčastejšie nedostatky pracovnej zmluvy.
 • Druhy pracovného pomeru, doba určitá.
 • Zmena pracovnej zmluvy.
 • Skončenie pracovného pomeru dohodou.
 • Skončenie pracovného pomeru výpoveďou.
 • Okamžité skončenie pracovného pomeru.
 • Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe.
 • Ponuková povinnosť, zákaz výpovede, okamžitého skončenia, odstupné, odchodné.
 • Najčastejšie nedostatky a chyby v praxi pri skončení pracovného pomeru.
 • Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.
 • Diskusia.
Mzdári, personalisti