Uplatňovanie DPH v medzinárodnej preprave tovarov v praktických príkladoch

Dátum semináru: 13.05.2024 - 13.05.2024

Dátum semináru: 15.08.2024 - 15.08.2024

Dátum semináru: 28.10.2024 - 28.10.2024

Adresa: , ONLINE

Téma kurzu: Účtovníctvo a dane

Kategória: ÚčtovníctvoDPHOstatné dane od 220 € bez DPH

Školitel

Ing. Milan Kúdela

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Opýtajte sa na tému súvisiacu s uplatňovaním DPH v medzinárodnej preprave tovarov - máte jedinečnú príležitosť.
Dopravcovia podnikajúci v medzinárodnej kamiónovej doprave, zasielatelia, účtovníci.
 • Určenie miesta dodania služby prepravy tovaru v závislosti od osoby zákazníka.
  • (prepravy medzi členskými štátmi, tretími štátmi a ich kombinácie)
 • Určenie miesta dodania iných služieb, s ktorými sa stretávajú dopravcovia.
  • (doplnkové služby pri preprave, nájom dopravných prostriedkov, mýtne)
 • Prepravy tovarov spojené s vývozom a dovozom tovaru.
  • (posúdenie jednotlivých prepráv, dôkazy)
 • Deň dodania služby u dopravcu a u zasielateľa, vznik daňovej povinnosti, „samozdanenie“ pri prepravách dodaných zahraničnými osobami.
 • Odpočet dane.
  • (podmienky odpočítania dane pri službách dodaných zahraničnými osobami)
 • Vyhotovenie faktúr v závislosti od druhu prepravy a zákazníka.
 • Uvádzanie prepráv v súhrnnom výkaze.
 • Vyplňovanie kontrolného výkazu dopravcom (praktické príklady uvádzania faktúr v kontrolnom výkaze).
 • Rôzne (fakturácia poškodeného tovaru, stojného, márnej jazdy).
 • Diskusia.
Dopravcovia podnikajúci v medzinárodnej kamiónovej doprave, zasielatelia, účtovníci.