Tvorba unikátnych obrázkov pomocou nástroja Midjourney

Dátum semináru: 18.01.2024 - 18.01.2024

Dátum semináru: 05.03.2024 - 05.03.2024

Adresa: , ONLINE

Téma kurzu: Marketing a predaj

Kategória: Marketing od 120 € bez DPH

Školitel

Veronika Bošková

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Tento praktický workshop je venovaný nástroju Midjourney, revolučnej AI pratforme na generovanie obrázkov. Je určený pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o vytváranie vizuálnych obsahov - od grafických dizajnérov, marketérov cez web dizajnérov a social media manažérov až po nadšencov z radov širokej verejnosti. Midjourney je nástroj, ktorý ponúka širokú paletu možností využitia.
všetkým záujemcom o danú problematiku

ÚVOD

 • Čo je Midjourney a ako funguje
 • Rozdiel medzi bezplatnou a platenou verziou – výhody a obmedzenia

VERZIE MIDJOURNEY

 • Rozdiely medzi jednotlivými verziami Midjourney
 • Midjourney nastavenia

PROMPTY (PRÍKAZY)

 • Čo je prompt a ako funguje
 • Štruktúra promptov – Ako daný prompt napísať
 • Textové prompty
 • Obmedzenia a zakázané slová

ŠTYLIZÁCIA PROMPTOV:

 • Ako funguje štylizácia obrázkov
 • Príklady a ukážky rôznych umeleckých štýlov (Fotorealizmus, Pixel Art, Pencil sketch, Neon art…)

PARAMETRE PROMPTU

 • Rozmer obrázkov
 • Kvalita obrázkov

PRAKTICKÉ VYUŽITIE PROMPTOV

 • Príspevky na sociálne siete – príklady a ukážky promptov
 • Logo dizajn a web dizajn – príklady a ukážky promptov
 • Mockupy – príklady a ukážky promptov
 • Interiérový dizajn – príklady a ukážky promptov

BONUS

 • Tvorba promptov pomocou obrázkov
 • Generovanie promtov pomocou textových nástrojov
 • Zakúpenie špecifických promptov

Obrázok vygenerovaný pomocou nástroja Midjourney

všetkým záujemcom o danú problematiku