Špecifiká nehnuteľnosti z pohľadu účtovníctva a daní

Dátum semináru: 05.06.2024 - 05.06.2024

Dátum semináru: 11.09.2024 - 11.09.2024

Dátum semináru: 22.11.2024 - 22.11.2024

Adresa: , ONLINE

Téma kurzu: Účtovníctvo a dane

Kategória: ÚčtovníctvoOstatné dane od 220 € bez DPH

Školitel

Ing. Hedviga Vadinová

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Školenie je venované problematike nehnuteľností v nadväznosti na účtovníctvo, daň z pridanej hodnoty, daň z príjmov a daň z nehnuteľnosti. Zorientujte sa v problematike a získajte odpovede na vaše otázky.
účtovníkom, všetkým záujemcom o danú problematiku

Zákon o účtovníctve a postupy účtovania v podvojnom účtovníctve

 • Legislatívna úprava nehnuteľnosti v deň uskutočnenia účtovného prípadu pri kúpe, pri vlastnej výstavbe, pri prevzatí do správy
 • Ocenenie a účtovanie zaradenia, odpisovania, vyradenia a prenájmu nehnuteľností

Zákon o dani z príjmov

 • Legislatívna úprava nehnuteľností vrátane súvisiacich zákonov
 • Vstupná daňová cena nehnuteľnosti
 • Daňový odpis a druhy
 • Prerušenie odpisovania – daňové fakultatívne a obligatórne
 • Daňová zostatková cena
 • Daňovo uznané náklady pri zdanení príjmov z predaja nehnuteľností
 • Daňovo uznané náklady na opravy a údržbu
 • Správne vyčíslenie a forma vynaložených nákladov na technické zhodnotenie nehnuteľnosti alebo jej modernizáciu
 • Prenájom nehnuteľností a jeho špecifiká z pohľadu dane z príjmov

Zákon o dani z pridanej hodnoty

 • Legislatívna úprava nehnuteľností a daňových povinností, ktoré s nimi súvisia
 • Dodanie pozemku, dodanie stavby alebo jej časti
 • Miesto vzniku daňovej povinnosti
 • Daňová povinnosť alebo prenos daňovej povinnosti pri dodaní nehnuteľnosti v príkladoch a zákonných variantoch
 • Uplatnenie DPH pri nájme nehnuteľnosti
 • Povinné oslobodenie od dane z pridanej hodnoty pri nájme bytu, apartmánu alebo rodinného domu určeného na bývanie
 • Odpočítanie dane
 • Zmena účelu využívania nehnuteľnosti a vplyv na daňovú povinnosť

Daň z nehnuteľností – základná legislatívna úprava

Stavebný zákon – vybrané ustanovenia pre nehnuteľnosti v súvislosti s daňami a účtovníctvom

účtovníkom, všetkým záujemcom o danú problematiku