Špecialista kontrolingu: Riadenie výkonnosti a manažérske účtovníctvo z pohľadu kontrolóra

Dátum semináru: 27.05.2024 - 29.05.2024

Dátum semináru: 25.11.2024 - 27.11.2024

Adresa: , ONLINE

Téma kurzu: Manažment a finančné riadenie

Kategória: RiadenieControlling od 980 € bez DPH

Školitel

Ing. Jaroslav Mundier

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Vzdelávací program vytvorený pre manažérov podnikových financií, ktorí chcú rozvíjať svoje kompetencie a odborne rásť. Naučíte sa vypracovať nákladové modely, finančné plány a následne navrhnúť ich prepojenie s predajným, výrobným, marketingovým či personálnym plánom. Súčasťou obsahu vzdelávacieho programu je aj praktická časť venovaná informačným systémom, nástrojom a technikám, ktoré sú vhodné na kontrolu, optimalizáciu nákladov a riadenie výkonnosti firmy.
Kurz je určený pre manažérov podnikových financií a bude prospešný, ak: tvoríte rôzne reporty a inovujete ich, analyzujete a vyhodnocujete príčiny, zodpovedáte za vypracovanie plánov a rozpočtov a za vykazovanie obchodných výsledkov manažmentu, poskytujete finančné poradenstvo vašim kolegom a podporu pri ich rozhodovaní, spájate viacero údajov z rôznych zdrojov do jedného modelu, resp. reportu, ste prirodzene pohodlný a radi by ste si automatizovali prácu, ktorá neprináša pridanú hodnotu, uvažujete o zmenách v oblasti reportingu a kontrolingu vo vašej spoločnosti, radi sa učíte nové veci alebo si vymieňate skúsenosti. Čo potrebujete Vlastný notebook (v prípade požiadavky vieme zabezpečiť). Možnosť priniesť si dáta z vašej firmy (štruktúru dát je potrebné vopred komunikovať s lektorom).

1.deň

 • Zoznámenie a očakávania
 • Manažérske účtovníctvo alebo kontroling – povinná jazda
 • Funkcie manažérskeho účtovníctva
 • S akými objektmi sa stretávame v kontrolingu a riadení výkonnosti
 • Ako spracovať a vytvoriť si dátový model pre potreby riadenia výkonnosti
 • Práca s dátami pre potreby kontrolingu a riadenia výkonnosti
 • Nákladové/komplexné modely
 • Vytvorenie modelu a definovanie účelu, prístupy k modelu
 • Aké údaje potrebujeme (TD, DT)
 • Alokačné kľúče
 • Alokácie
 • Activity-based-costing
 • Príklady modelov – ukážky rôznych nákladových modelov
 • Simulácie v modeloch a premenné

2.deň

 • Vzťahy medzi modelom, plánom, reportmi a analýzami
 • Špecifiká jednotlivých plánov v spoločnosti
 • Typy prístupov k tvorbe plánov
 • Fixný alebo flexibilný
 • Klasicky historicky alebo zero-based budget
 • Rolovanie plánu
 • Vytvorenie vlastného plánu podľa rôznych prístupov
 • Scenáre plánu
 • Príklady plánov
 • Forecastovanie a predikcia

3.deň

 • Informačné systémy v spoločnosti
 • Práca s vybranými nástrojmi
 • Excel
 • Microsoft POWER BI
 • SAP CLOUD ANALYTICS
 • KNIME
 • RapidMiner
 • Pentaho Reporting a BI
 • ClickView
 • Tableau Public
 • Zoho Reports
 • Tvorba reportov a práca s dátami
 • Reporty real-time vs next-day?
 • Práca s dátami a ich príprava
 • Príprava reportu
 • Príprava scorecard or dashboard
 • Vizualizácia dát
 • Predikcia vo vybraných nástrojoch
Kurz je určený pre manažérov podnikových financií a bude prospešný, ak: tvoríte rôzne reporty a inovujete ich, analyzujete a vyhodnocujete príčiny, zodpovedáte za vypracovanie plánov a rozpočtov a za vykazovanie obchodných výsledkov manažmentu, poskytujete finančné poradenstvo vašim kolegom a podporu pri ich rozhodovaní, spájate viacero údajov z rôznych zdrojov do jedného modelu, resp. reportu, ste prirodzene pohodlný a radi by ste si automatizovali prácu, ktorá neprináša pridanú hodnotu, uvažujete o zmenách v oblasti reportingu a kontrolingu vo vašej spoločnosti, radi sa učíte nové veci alebo si vymieňate skúsenosti. Čo potrebujete Vlastný notebook (v prípade požiadavky vieme zabezpečiť). Možnosť priniesť si dáta z vašej firmy (štruktúru dát je potrebné vopred komunikovať s lektorom).