Riziková kontrola verejného obstarávania (Operačný program Slovensko)

Dátum semináru: 12.12.2023 - 12.12.2023

Adresa: Železničiarska 13, 81104 Bratislava

Téma kurzu: Právo, legislatíva, zákony

Kategória: PrávoLegislatíva zákonyVerejné obstarávanie-uchádzač od 260 € bez DPH

Školitel

JUDr. Juraj Tkáč PhD.

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Viete kedy Váš projekt, resp. jeho verejné obstarávanie bude považovaný za rizikový a kedy sa Vaše verejné obstarávania nebudú po novom kontrolovať? Na uvedenú otázku dáva odpoveď školenie Riziková kontrola verejného obstarávania.
všetkým záujemcom o danú problematiku

V rámci dokumentov Operačného programu Slovensko bola dňa 5.10.2023 zverejnená Príručka k finančnej kontrole s rizikovo orientovaným prístupom (https://eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/) .Predmetná príručka obsahuje okrem iného kapitolu 2.6 Rizikovo orientovaný prístup pre výkon finančnej kontroly verejného obstarávania. V zmysle danej príručky už by nemali všetky verejné obstarávania podliehať režimu kontroly verejného obstarávania.

 • Predstavenie dokumentu Príručka k finančnej kontrole s rizikovo orientovaným prístupom – účinnosť, na aké projekty sa vzťahuje.
 • Individuálny model analýzy rizík verejného obstarávania – kto je povinný ju vypracovať, rozsah vypracovania analýzy v zmysle prílohy 7 a 8 Príručky.
 • Výkon kontroly verejného obstarávania v prípade rizikovosti VO
  • kontrolný zoznam verejného obstarávania (príloha č. 9).
  • kontrola pred uzavretím zmluvy
  • predbežná kontrola
  • kontrola ex offo po uzavretí zmluvy.
 • Rizikovosť a kontrola dodatkov
  • rizikové indikátory dodatkov
  • priebeh kontroly dodatkov
  • kontrola dodatkov ex post vs ex ante
všetkým záujemcom o danú problematiku