Systematické zlepšovanie procesov vo výrobe

Dátum semináru: 13.05.2024 - 13.05.2024

Dátum semináru: 08.08.2024 - 08.08.2024

Dátum semináru: 14.10.2024 - 14.10.2024

Adresa: , ONLINE

Téma kurzu: Manažment a finančné riadenie

Kategória: Riadenie od 220 € bez DPH

Školitel

Ing. Lukáš Richter PhD.

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Školenie zamerané na jednotlivé techniky zlepšovania pomocou PDCA v rámci zlepšovateľských tímov KAIZEN – od identifikácie a definovania problému, cez analýzu koreňových príčin, návrh opatrení až po realizáciu štandardizácie. Aplikácia priamo na vybrané problémy vo firme.
Seminár je určený priemyslovým inžinierom, procesným inžinierom, LEAN špecialistom, technológom, majstrom, vedúcim vo výrobe.

Správny výber problému

4 typy problémov a ich riešenie:

 • Odstraňovanie problémov
 • Rozdiel voči štandardu
 • Cieľové podmienky
 • Inovačná orientácia

Organizácia zlepšovania a fázy zlepšovania:

 • Popis: 5G analýza a opis problému 5W+1H, Popis priebehu procesu
 • Príčiny: 5x prečo, Ishikawa diagram, Matica príčin a následkov
 • Dáta: Stratifikovaný Pareto diagram, Kontrolné záznamy, HERCA
 • Riešenia: Brainstroming/Brainwriting, Odhadovanie
 • Hodnotenie: Fine a Kinneyova metóda, Prínos vs. úsilie
 • Riadenie zmeny
 • Štandardizácia a udržanie
Seminár je určený priemyslovým inžinierom, procesným inžinierom, LEAN špecialistom, technológom, majstrom, vedúcim vo výrobe.