Profesionálny nákupca a vyjednávanie

Dátum semináru: 22.11.2023 - 23.11.2023

Adresa: Železničiarska 13, 81104 Bratislava

Téma kurzu: Manažment a finančné riadenie

Kategória: ManažmentRiadenieMarketingPredaj od 600 € bez DPH

Školitel

Mgr. Eva Martinovičová

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Nakúpiť čo najlepšie, nie najlacnejšie. Viete, ako efektívne dospieť k obchodnej dohode? Ako vyjednať najlepšie podmienky? Naučte sa uzatvoriť jasnú dohodu bez konfliktov.
Školenie je určené pracovníkom nákupných oddelení, nákupcom, vyjednávačom zmluvných podmienok, obchodníkom, ktorí chcú poznať zručnosti nákupcov a tak lepšie predať.
 • Komunikácia – neverbálna a verbálna
 • Transakčná analýza – dohoda win : win
 • Aktívne počúvanie, otázky a reflexia
 • Zvládanie námietok
 • Vyjednávanie – ako vyjednať najlepšie podmienky
 • Extrémne negociácie
 • Riešenie konfliktov
 • Nákup ako proces
 • Nákupné mantry – 6 pravidiel nákupcu
 • Segmentácia dodávateľov – Parettovo pravidlo nákupcu, White list + Black list
 • e-aukcie – typy a ich využitie
 • Akčný plán rozvoja – aplikácia nových znalostí a zručností v praxi
Školenie je určené pracovníkom nákupných oddelení, nákupcom, vyjednávačom zmluvných podmienok, obchodníkom, ktorí chcú poznať zručnosti nákupcov a tak lepšie predať.