Proces likvidácie spoločnosti od novely Obchodného zákonníka

Dátum semináru: 12.10.2023 - 12.10.2023

Adresa: , ONLINE

Téma kurzu: Právo, legislatíva, zákony

Kategória: PrávoLegislatíva zákony od 150 € bez DPH

Školitel

JUDr. Barbora Hudeková

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Školenie je zamerané na porovnanie pôvodnej právnej úpravy likvidácie spoločnosti pred novelou účinnou odo dňa 1. 10. 2020 s právnou úpravou likvidácií po tejto novele. Vysvetlíme si, aké výhody a nevýhody oproti pôvodnej právnej úprave novela priniesla.
Právnikom, podnikateľom, všetkým záujemcom o problematiku
  • Úvod do problematiky likvidácií
  • Likvidácia a funkcia likvidátora po novom od 1. 10. 2020
  • Výhody a nevýhody novej právnej úpravy v porovnaní s pôvodnou právnou úpravou
Právnikom, podnikateľom, všetkým záujemcom o problematiku