Právna profesia – seminár v anglickom jazyku (The Legal Profession)

Dátum semináru: 10.09.2024 - 10.09.2024

Adresa: , ONLINE

Téma kurzu: Právo, legislatíva, zákony

Kategória: Právo od 190 € bez DPH

Školitel

JUDr. Zuzana Hložová

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov so základnou anglickou slovnou zásobou týkajúcou sa rozličných právnych profesií, ich opisu a porovnania v rôznych jurisdikciách. Ďalšou témou seminára je slovná zásoba týkajúca sa rozličných odvetví práva, ich kategorizácia a príklady z praxe. Účastníci si v rámci danej témy okrem iného aktívne precvičia ustálené slovné spojenia a predložkové väzby spolu s príkladmi zasadenými v právnom kontexte.
Školenia sú určené pre účastníkov, ktorých angličtina dosahuje úroveň minimálne B1 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Predchádzajúca znalosť právnickej angličtiny nie je nevyhnutná.
  • Rozličné právne profesie a ich popis; základná slovná zásoba + vysvetlenie pojmov v rôznych jurisdikciách
  • Súdne konanie, stručný opis celého súdneho procesu
  • Rozličné odvetvia práva; základná slovná zásoba, kategorizácia a príklady z praxe
  • Ustálené slovné spojenia a predložkové väzby spolu s príkladmi zasadenými v právnom kontexte
Školenia sú určené pre účastníkov, ktorých angličtina dosahuje úroveň minimálne B1 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Predchádzajúca znalosť právnickej angličtiny nie je nevyhnutná.