Pracovné právo – seminár v anglickom jazyku (The Language of Employment Law)

Dátum semináru: 14.03.2024 - 14.03.2024

Dátum semináru: 01.10.2024 - 01.10.2024

Adresa: Železničiarska 13, 81104 Bratislava

Téma kurzu: Právo, legislatíva, zákony

Kategória: Právo od 190 € bez DPH

Školitel

JUDr. Zuzana Hložová

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov so základnou anglickou slovnou zásobou týkajúcou sa procesu prijímania zamestnancov - CV, motivačný list, pracovný pohovor. Ďalšie témy, ktoré seminár pokrýva, sú - pracovná zmluva a jej náležitosti, ukončenie pracovného pomeru a jednotlivé dôvody ukončenia, agenda právneho zástupcu pri zastupovaní zamestnanca a zamestnávateľa. Účastníci si v rámci danej témy okrem iného aktívne precvičia ustálené slovné spojenia a predložkové väzby spolu s príkladmi zasadenými v právnom kontexte.
skúšky TOLES, právnická angličtina, školenia právnická angličtina, zmluvy v anglickom jazyku, ako preložiť zmluvu do angličtiny, právna dokumentácia v angličtina, pracovné právo v angličtine, zmluvné právo v angličtine, ako sa pripraviť na skúšky TOLES
  • Proces prijímania zamestnancov, CV, motivačný list, pracovný pohovor
  • Pracovná zmluva a jej náležitosti; základná slovná zásoba a typické zmluvné dojednania
  • Ukončenie pracovného pomeru a jednotlivé dôvody ukončenia
  • Agenda právneho zástupcu pri zastupovaní zamestnanca a zamestnávateľa
  • Ustálené slovné spojenia a predložkové väzby spolu s príkladmi zasadenými v právnom kontexte
skúšky TOLES, právnická angličtina, školenia právnická angličtina, zmluvy v anglickom jazyku, ako preložiť zmluvu do angličtiny, právna dokumentácia v angličtina, pracovné právo v angličtine, zmluvné právo v angličtine, ako sa pripraviť na skúšky TOLES