Podnikové kombinácie a ich formy v zmysle postupov účtovania a zákona o dani z príjmov

Dátum semináru: 03.10.2023 - 03.10.2023

Adresa: Železničiarska 13, 81104 Bratislava

Téma kurzu: Účtovníctvo a dane

Kategória: ÚčtovníctvoDzP od 260 € bez DPH

Školitel

Miroslava Kvočáková, Bohuslav Kočtúch

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Podnikové kombinácie predstavujú pomerne zložitý proces nielen z právneho, ale aj daňovo-účtovného hľadiska. Z toho dôvodu je nevyhnutné nastaviť tento proces tak, aby sa na nič nezabudlo. Čo je dôležité a na čo si dávať pozor, aby sa predišlo komplikáciám? Správne načasovanie, potrebné znalosti a splnenie si oznamovacích a vykazovacích povinností je základom úspešného procesu súvisiaceho s podnikovými kombináciami.
riaditeľom, konateľom, manažérom, finančným riaditeľom

 • Rozhodný deň a precenenie majetku a záväzkov pri zlúčení, splynutí a rozdelení
 • Čo všetko je potrebné zabezpečiť pri závierke u zanikajúcej spoločnosti
 • Správne zaúčtovanie položiek otváracej súvahy v nástupníckej spoločnosti
 • Kedy účtovať o goodwille
 • Uplatňovanie reálnych hodnôt pre daňové účely a úprava základu dane u zanikajúcej spoločnosti
 • Postup použitia reálnych hodnôt u nástupníckej spoločnosti
 • Použitie reálnych hodnôt pri cezhraničnej fúzii
 • Použitie pôvodných hodnôt
 • Zdanenie výplaty oceňovacích rozdielov
 • Porovnanie uplatňovania reálnych a pôvodných hodnôt pre daňové účely pri vybraných položkách, ako sú oceňovacie rozdiely, Majetok, Rezervy, Opravné položky, Goodwill, Záväzky po splatnosti a daňové straty
 • Vklad podniku a predaj podniku
 • Oznamovacie a vykazovacie povinnosti pri podnikových kombináciách
riaditeľom, konateľom, manažérom, finančným riaditeľom