Pochopenie zmlúv 2 – seminár v anglickom jazyku (Understanding Contracts 2)

Dátum semináru: 18.12.2023 - 18.12.2023

Dátum semináru: 02.05.2024 - 02.05.2024

Dátum semináru: 12.11.2024 - 12.11.2024

Adresa: , ONLINE

Téma kurzu: Právo, legislatíva, zákony

Kategória: Právo od 190 € bez DPH

Školitel

JUDr. Zuzana Hložová

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov so základnou anglickou slovnou zásobou týkajúcou sa zmluvného práva a pochopenia zmlúv. Ďalšie témy, ktoré seminár pokrýva, sú štruktúra zmluvy a typické zmluvné dojednania. Účastníci si v rámci danej témy okrem iného aktívne precvičia ustálené slovné spojenia a predložkové väzby spolu s príkladmi zasadenými v právnom kontexte.
Školenia sú určené pre účastníkov, ktorých angličtina dosahuje úroveň minimálne B1 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Predchádzajúca znalosť právnickej angličtiny nie je nevyhnutná.
  • Dôležitá slovná zásoba typická pre zmluvné právo; vysvetlenie jednotlivých pojmov a použitie v právnom kontexte
  • Rôzne zmluvné dojednania, ich opis a príklady z praxe
  • Ustálené slovné spojenia a predložkové väzby spolu s príkladmi zasadenými v právnom kontexte.
Školenia sú určené pre účastníkov, ktorých angličtina dosahuje úroveň minimálne B1 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Predchádzajúca znalosť právnickej angličtiny nie je nevyhnutná.