Nové jednotné pravidlá verejného obstarávania pre eurofondy

Dátum semináru: 18.12.2023 - 18.12.2023

Adresa: Železničiarska 13, 81104 Bratislava

Téma kurzu: Enviro a BOZP

Kategória: StavebníctvoSamospráva od 260 € bez DPH

Školitel

JUDr. Juraj Tkáč PhD.

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Verejné obstarávanie dostane konečne jednotné pravidlá. Od 15. 6. 2021 vstupuje do platnosti Jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania, ktorú vydalo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Príručka predstavuje metodiku na realizáciu verejného obstarávania v rámci projektov financovaných z eurofondov (EŠIF). Je primárne určená žiadateľom o granty a dotácie a prijímateľom, t. j. subjektom, ktoré majú s poskytovateľom uzatvorenú zmluvu o poskytnutí NFP. Príručka zakotvuje jednotné pravidlá postupov verejných obstarávaní na eurofondové zákazky. Okrem obsahu a priebehu verejného obstarávania určuje aj jednotné pravidlá na posudzovania možného kartelového konania v eurofondových verejných obstarávaniach. Mestá a obce, podnikatelia, ale aj ďalšie subjekty, ktoré sa môžu uchádzať o eurofondy, by mali byť s novými pravidlami oboznámení.
  • Nové pravidlá na stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky
  • Možnosť/povinnosť ex ante kontroly, kontrola dodatkov, kontrola zákaziek cez EKS, zákaziek s nízkou hodnotou
  • Kontrola objednávok z rámcových zmlúv, lehoty na výkon kontrol
  • Konflikt záujmov
  • Kontrola súťažných podkladov, podmienok účasti, kritérií na vyhodnotenie ponúk
  • Kontrola priebehu verejného obstarávaní a kontrola kartelového konania