Moderné písanie právnej dokumentácie – seminár v anglickom jazyku (Modern Letter Writing)

Dátum semináru: 18.04.2024 - 18.04.2024

Dátum semináru: 29.10.2024 - 29.10.2024

Adresa: , ONLINE

Téma kurzu: Právo, legislatíva, zákony

Kategória: Právo od 190 € bez DPH

Školitel

JUDr. Zuzana Hložová

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov so základnou anglickou slovnou zásobou týkajúcou sa právnej korešpondencie. Ďalšie témy, ktoré seminár pokrýva, sú štruktúra právnej korešpondencie a pravidlá pri jej jednotlivých častiach, štýl právnej korešpondencie, užitočné frázy v právnej korešpondencii, najčastejšie chyby pri písaní právnej korešpondencie. Účastníci si v rámci danej témy okrem iného aktívne precvičia ustálené slovné spojenia a predložkové väzby spolu s príkladmi zasadenými v právnom kontexte.
Školenia sú určené pre účastníkov, ktorých angličtina dosahuje úroveň minimálne B1 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Predchádzajúca znalosť právnickej angličtiny nie je nevyhnutná.
  • Štruktúra právnej korešpondencie a pravidlá pri jej jednotlivých častiach
  • Štýl právnej korešpondencie
  • Užitočné frázy v právnej korešpondencii
  • Najčastejšie chyby študentov právnickej angličtiny
Školenia sú určené pre účastníkov, ktorých angličtina dosahuje úroveň minimálne B1 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Predchádzajúca znalosť právnickej angličtiny nie je nevyhnutná.