Kontrola z inšpekcie práce na stavbách

Dátum semináru: 23.07.2024 - 23.07.2024

Dátum semináru: 11.10.2024 - 11.10.2024

Adresa: Železničiarska 13, 81104 Bratislava

Téma kurzu: Mzdy a personalistika

Kategória: Pracovné právoPersonalistikaRiadenie ľudských zdrojov od 260 € bez DPH

Školitel

JUDr. Lucia Sabová Danková

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Máte stavebnú firmu? Zamestnávate na stavbách cudzincov? Prídite na seminár s JUDr. Luciou Sabovou Dankovou, ktorá Vám odpovie na všetky Vaše otázky.
majiteľom a konateľom stavebných firiem, mzdovým účtovníčkam, ktoré majú na starosti mzdy v stavebných firmách
  • Inšpekcia práce na Slovensku
  • Právomoci a povinnosti inšpektorov práce
  • Povinnosti stavebných firiem v súvislosti s kontrolou z inšpektorátu práce
  • Priebeh kontroly z inšpektorátu práce u zamestnávateľa
  • Dokumenty, ktoré je potrebné predložiť pri kontrole z inšpektorátu práce
  • Záznam a protokol o výsledku inšpekcie, opatrenia na odstránenie nedostatkov
  • Sankcie
  • Diskusia
majiteľom a konateľom stavebných firiem, mzdovým účtovníčkam, ktoré majú na starosti mzdy v stavebných firmách