Interné smernice v účtovníctve podnikateľských subjektov v roku 2024

Dátum semináru: 29.04.2024 - 29.04.2024

Dátum semináru: 09.09.2024 - 09.09.2024

Dátum semináru: 18.11.2024 - 18.11.2024

Adresa: , ONLINE

Téma kurzu: Účtovníctvo a dane

Kategória: ÚčtovníctvoSmernice od 220 € bez DPH

Školitel

Ing. Hedviga Vadinová

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Počas školenia vás prevedieme témou interných smerníc v účtovníctve podnikateľských subjektov so zameraním na aktuálne platnú legislatívu. Oboznámime vás s najčastejšími chybami, a s pokutami, ktoré vám hrozia za nevypracovanie interných smerníc v účtovníctve podnikateľských subjektov. Upozorníme vás i na účtovné a daňové dopady neexistujúcich interných smerníc. Súčasťou ceny školenia je ročný prístup do portálu interných smerníc, v ktorom nájdete všetky potrebné vzory: www.p.smerniceonline.sk.
  • Právna podstata , organizačná štruktúra účtovnej jednotky.
  • Obligatórne a fakultatívne interné predpisy spoločnosti , rozdiely a typy .
  • Systém vedenia účtovníctva v spoločnosti.
  • Slovník významných pojmov v oblasti interných účtovných smerníc.
  • Obligatórne interné predpisy.
  • Fakultatívne interné predpisy.
  • Rozbor jednotlivých účtovných smerníc s výkladom opodstatnenosti spôsobu a postupu ich konkrétneho vypracovania.
  • Zákonné pokuty za správne delikty nevypracovania interných smerníc v súlade so zákonom o účtovníctve a postupmi účtovania ÚJ v podvojnom účtovníctve podnikateľských subjektov.
  • Iné účtovné a daňové dopady neexistujúcich interných smerníc v podnikateľských subjektoch.
  • Diskusia