Identifikácia problémov v novom zákone o výstavbe

Dátum semináru: 04.06.2024 - 04.06.2024

Dátum semináru: 05.09.2024 - 05.09.2024

Dátum semináru: 09.12.2024 - 09.12.2024

Adresa: , ONLINE

Téma kurzu: Enviro a BOZP

Kategória: Stavebníctvo od 220 € bez DPH

Školitel

Milina Schifferdeckerová

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Viete, od čoho všetkého je ešte závislá nová právna úprava, ktorá má byť účinná od 1. 4. 2024? Školenie je venované analýze zmluvných vzťahov medzi osobami zúčastnenými vo výstavbovom procese v súvislosti s novou právnou úpravou zákona o výstavbe. Realizujeme ho v malých skupinách, pričom zaručujeme individuálny prístup lektora.
Seminár je určený projektantom, právnikom, zhotoviteľom, stavebným inžinierom, verejným obstarávateľom, odborným garantom na verejné obstarávanie.

Počas školenia budeme riešiť praktické problémy aplikácie ustanovení nového zákona o výstavbe, ako napríklad:

 • Ako to bude so zmenou stavby
 • Kto bude zodpovedať za výstavbu
 • Aké úlohy bude mať:
  • projektant
  • stavebník
  • stavebný dozor
  • stavbyvedúci
  • zhotoviteľ
  • vlastník
 • Odpovede na vaše otázky
Seminár je určený projektantom, právnikom, zhotoviteľom, stavebným inžinierom, verejným obstarávateľom, odborným garantom na verejné obstarávanie.